Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Birželio 9 d. kviečiame į bendrą tėvelių susirinkimą. Dėl karantino apribojimų susirinkimas bus organizuojamas dviem srautais. Tėveliai, kurių vaikų pavardės prasideda raidėmis A, B, C, Č, D, E, Ė, F, G, H, I, Y, J, K, L – kviečiami susitikti 17 val. Tėveliai, kurių vaikų pavardės prasideda raidėmis N, M, O, P, R, S, Š, T, U, Ū, V, Z, Ž – kviečiami susitikti 19 val. Dėl riboto dalyvių skaičiaus kviečiame tik vieną žmogų iš šeimos.

Susirinkime dalyvaus direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, būsimos pradinių klasių mokytojos. Pateiksime bendrą informaciją, bus galimybė užduoti klausimus. Dalyvavimas yra būtinas, nes spręsime keletą visiems svarbių klausimų.

Atvykstant į susirinkimą turėti priėmimui į pirmą klasę reikalingus užpildytus dokumentus:

1. vaiko gimimo liudijimo kopiją,

2. jei vaikas turi specialiųjų poreikių – specialistų išvadų kopiją.

Muzikinių gebėjimų patikrinimas vyks:

birželio 10 d. 10 val. ir birželio 10 d. 19 val. 222 kabinete

Visi pirmokai privalo nusifotografuoti elektroniniam moksleivio pažymėjimui gauti. Fotografavimai vyks birželio 10 d. 10.00 – 11.00 val. ir birželio 10 d. 19.00 – 20.00 val.

Telefonai pasiteiravimui: 846 345832 (mokyklos raštinė), 846345836 (direktoriaus pavaduotoja ugdymui)

Mokyklos administracija

 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)