Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Geros savijautos programa

Smeltės” progimnazijos mokiniai jau dalyvavo geros savijautos programose, kurių tikslas - mažinti nuotolinio mokymo pasekmes vaikų ir jaunimo fizinei bei psichikos sveikatai. Pasirinktomis programomis buvo siekiama gerinti mokinių emocinę būklę ir sukurti kuo palankesnes sąlygas patirti mokymosi sėkmę.
Spalio 29-ąją 5-8 klasių mokiniai dalyvavo Funkcinio judėjimo centro” programoje  „Nusiraminimo ir streso įveikos technikos”, kurioje sužinojo daug naudingų dalykų, išmoko atsipalaidavimo būdų. Gruodžio 8-17 dienomis 1-4 klases aplankė Patirčių klasės” lektorės ir mokė vaikus už durų nepalikti nei savo džiaugsmo, nei liūdesio, įgyti supergalią mokėti išreikšti savo jausmus, mylėti ir gerbti save, savo kūną ir aplinką be jokių išankstinių stereotipų bei apribojimų, geriau save pažinti. 


Psichologė Erika Kuizinienė
 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)