Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Priėmimas į progimnaziją

PUG ir 4 klasių mokinių tėvams

Jei Jūsų vaikai tęs mokslą mūsų progimnazijoje, prašome parašyti prašymą Direktoriui ir atiduoti klasės vadovei.

Kitu atveju pravers žemiau pateikta informacija.

INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMOĮ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS 2022–2023 MOKSLO METAMS

Informuojame, kad prašymai mokytis Klaipėdos miesto savivaldybės mokyklose nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. pradedami registruoti mokinių priėmimo informacinėje sistemoje (www.klaipeda.lt) nuo 2022 m.:
1. Kovo 1 d. 10 val. į 9 klases.
2. Kovo 2 d. 10 val. į 10–12 klases.
3. Kovo 3 d. 10 val. į 1 klases.
4. Kovo 7 d. 10 val. į 2–4 ir 6–8 klases.
5. Kovo 8 d. 10 val. į 5 klases.
Visa su priėmimu į mokyklas susijusi informacija skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje (https://svietimas.klaipeda.lt/ ).

TEIKTI PRAŠYMUS ČIA:https://svietimas.klaipeda.lt/

Administracija

 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)