Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Kalėdinė piešinių parodėlė

Kūrybiškieji smeltiečiai, dailės pamokose pieštuose piešiniuose, puikiai perteikė Šventų Kalėdų laukimo nuotaiką. Piešinius sudėjo į šią parodėlę norėdami pasveikinti visą mokyklos bendruomenę.Mokyt. Žaneta Janulytė-Slankauskienė)
 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)