Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Laisvės gynėjų diena ,,Smeltės” progimnazijoje

Klaipėdos ,,Smeltės” progimnazijoje 10 - 14 d. vyko pilietiškumo pamokos, skirtos Sausio 13 dienai atminti. Pilietiškumo pamokas 5 – 8 kl. mokiniams vedė istorijos, etikos ir dailės mokytojos. Istorijos pamokose mokiniai prisiminė 1991 m. sausio 13 d. įvykius, aptarė kitus lietuvių tautos didvyriškumo pavyzdžius. Etikos pamokose 6 – 7 kl. mokiniai paruošė Sausio 13 d. skirtą plakatą. Dailės pamokose mokiniai kūrė neužmirštuoles. Mokinių darbai papuošė ,,Smeltės” progimnazijos foje.
Tautos stiprybė glūdi jos didvyriškumo pavyzdžiuose. Kalbėkime, žinokime ir nepamirškime savo tautos istorijos.

Istorijos mokytoja D. Baltrūnienė

 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)