Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Meninio skaitymo konkursas „Paukštis į dangų, žodis į širdį”

Gegužės 5 d. mokyklos skaitykloje vyko 1-4 kl. meninio skaitymo konkursas ,,Paukštis į dangų, žodis į širdį”, skirtas Klaipėdos 770 metinėms paminėti. Konkurso nugalėtojai: 1-2 kl. grupėje užėmė I vietą - Rūta Dunderytė (2d), II - Gaudrė Šumbrauskytė (1a), III - Neringa Glinskytė (2a), 3-4 kl. grupėje laimėjo I vietą - Kamilė Kėblaitė (4a), II - Julius Liutinskas (3a), III-Amelija Šeškutė (3c). Sveikiname nugalėtojus.
Dėkoju visoms pradinių klasių mokytojoms, paruošusioms savo klasės atstovą-skaitovą konkursui, visiems mokiniams-konkurso dalyviams, ačiū vertinimo komisijai. Nuostabu ir jautru klausyti, girdėti, kaip raiškiai, gražiai ir su meile vaikų lūpose skamba brangi gimtoji mūsų lietuvių kalba.
Dėkinga visiems konkurso organizatorė mokytoja Rita Širokich
 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)