Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Koncertas „Ateis pavasarėlis“

Gegužės 12 d. vakarą į mokyklos aktų salę sugužėjo visi, kurie pasiilgo „gyvo“ susitikimo su mokyklos folkloriniu kolektyvu „Smeltužė“. Ir ansambliečiai, ir žiūrovai ne tik klausėsi koncerto „Ateis pavasarėlis“, bet aktyviai dalyvavo vakaronėje: šoko, spėjo mįsles, kartojo lietuvninkų žodynėlį , kartu imitavo Klaipėdos krašto varpų skambesius. Vakaro pabaigoje ansambliečiai pasveikino ir gero kelio palinkėjo baigiančiai progimnaziją ansamblietei Mildai. Visi smagiai pažiūrėjo filmuką apie Mildutės kelią kolektyve nuo pirmųjų dienų. Tradicinei „Smeltužės“ dainai į sceną sulipo, kartu dainavo, dabar jau suaugę ar mokslus tęsiantys gimnazijose, buvę „smeltužiečiai“. Atsisveikinome turėdami viltį, kad niekas netrukdys ir sekančio susitikimo nereikės laukti tiek ilgai.

„Smeltužės“ vadovė Raimonda Milašienė
 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)