Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Paskutinė pamoka – koncertas „Dar pabūkim“ 4a klasėje

Birželio 9 d. vakarą į mokyklos salę susirinko gausi 4a klasės bendruomenė. Į paskutinę pamoką – koncertą atvyko mokiniai, jų tėveliai ir net seneliai.
Ketveri metai, rodos, lėkte pralėkė. Ir tik vėl pažvelgus į nuotraukas galima pastebėti, koks tai gražus ir įspūdingas šuolis, kaip stipriai vaikai paaugo.
Pamokoje visi prisiminė pagrindines tiesas iš visų mokomųjų dalykų, deklamavo, dainavo, grojo fleitomis ir kitais muzikos instrumentais. Šventę vainikavo mokyklinis išleistuvių valsas, kurį vaikai šoko kartu su tėveliais. Mokiniams įteikti sėkmę nešantys raktai, kurie atrakins naujas žinių pasaulio duris.
Žinau, kad visų laukia gražūs keliai ir keleliai bei nuostabios patirtys. Aš laiminga, kad šie šaunūs mokiniai buvo mano kelyje, kad kartu galėjomešypsotis, jausti, dirbti ir ilsėtis, patirti, atrasti, augti ir tobulėti...
Ačiū Mokytojoms Astai Kontautienei, Rūtai Grybaitei ir Irmai Stonienei už didžiulę pagalbą ruošiant mokinius koncertui.

Mokytoja Renata Bučmienė
 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)