Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

"Moliūgų fiesta 2022m."

Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijoje vyko bendruomenės šventė „Moliūgų fiesta 2022“.

Progimnazijoje spalio 25 d. buvo netradicinio ugdymo diena, skirta mokinių patirtinei veiklai. Mokiniai bei jų Tėveliai išvakarėse skaptavo moliūgus, o ryte organizatoriai sulaukė gausaus moliūgų „derliaus“. Jie buvo papuošti įvairiausiais ornamentais, gyvūnais, rudeniniais augalais ir kt. Iš viso į progimnaziją buvo atgabenti 445 moliūgai. Džiaugiamės ir didžiuojamės „Smeltės“ bendruomene, jog savo dalyvavimu padėjo sukurti nuostabią šventę sau ir svečiams.
Vėliau mokiniai rinkosi į klases ir gamino žibintus. Vyresniųjų klasių mokiniai svečiavosi pas mažuosius progimnazijos mokinius. Jiems vedė pamokėles, padėjo kurti žibintus bei pasigaminti dekoracijas klasės puošimui. Visi mokiniai papuošė progimnazijos vestibiulį savo kurtais darbeliais.
Vakare progimnazijos bendruomenė buvo kviečiama į kiemelį, kuriame visų laukė švytintys moliūgai bei mokinių žibintai. Susirinko gausus būrys progimnazijos bendruomenės bei svečių, kuriuos progimnazijos taryba vaišino arbata. Taip pat progimnazijos taryba buvo atsakinga už moliūgų skaičiavimą bei apdovanojimų skyrimą. Daugiausiai šiais metais moliūgų išskaptavo ir šventę papuošė net 26-iais moliūgais 2B klasė. Ačiū jiems! Panašų kiekį grožybių atgabeno 1A, 1D, 3A, 4A, 4B, 5A ir 5G klasės. Šaunuoliai!
Dėkojame Tėveliams ir mokiniams, prisidėjusiems prie „Moliūgų fiesta 2022“ šventės. Ypač dėkojame Menų metodinei grupei (R. Baraišienei, R. Grybaitei, A. Kontautienei, R. Milašienei, I. Stonienei, Ž. Janulytei-Slankauskienei, K. Savikevičiūtei, T. Katlioriui), progimnazijos tarybai bei administracijai už iniciatyvos palaikymą.

Renginio koordinatorė E. Enzinaitė
 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)