Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Susitikimas su skautų vadove

Visi „Smeltės“ ketvirtokai dalyvavo susitikime su Baltijos jūrų skautų vadove Jurgita
Paškevičiene. Ji su savo pagalbininkėmis skautėmis supažindino vaikus su skautų
organizacijos istorija, pademonstravo skautų aprangą ir paaiškino įvairių ženklų
reikšmę, pristatė Baltijos jūrų skautų kelionę senoviniu laivu Nemunu, atsakinėjo į
vaikų klausimus ir suorganizavo linksmą Kahoot viktoriną. Buvo įdomu, tad ne
vienas ketvirtokas nusprendė tapti skautu.
 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)