Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Tolerancijos diena

Lapkričio 16 dieną minėjome tarptautinę Tolerancijos dieną, ta proga 7 klasių mokiniai susitiko su Raudonojo Kryžiaus darbuotojomis bei savanoriais iš Nigerijos ir Armėnijos. Kalbėjome apie toleranciją kitataučiams, bandėme suprasti kultūrinius skirtumus, sužinojome faktų apie Nigeriją ir Armėniją,  rašėme palinkėjimus vieni kitiems.
Džiaugiamės užsimezgusia draugyste!
 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)