Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Finansinio raštingumo bei verslumo diena.

Vasario 3-oji mūsų progimnazijoje – Finansinio raštingumo bei verslumo diena.

Mokyklos bendruomenė ir svečiai, džiugus šurmulys, įdomios veiklos, prekyba „blusų“

turguje sujudino visą mokyklą. Renginio tikslas – ugdyti mokinių finansinį raštingumą, verslumo įgūdžius, mokyti pasirinkti savirealizacijos kelią. Mokiniai įgijo ne tik teorinių žinių, bet galėjo pritaikyti jas praktikoje, parduodami savo pagamintus rankdarbius. Džiugino akį jų kūrybiškumas ir bendradarbiavimas. Mokiniai patys sprendė, kaip/kur panaudos uždirbtus pinigus. 

Mokykloje svečiavosi mentoriai iš Vilniaus universiteto, Lietuvos verslo kolegijos bei

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio ugdymo centro. Mokiniai gavo išsamius atsakymus į jiems rūpimus klausimus.

6a klasei pamoką vedė Lietuvos verslo kolegijos tarptautinių ryšių ir projektų skyriaus

vadovė Samanta Štraupaitė.

7g klasės mokiniai turėjo galimybę bendrauti su VU Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto prodekanu partnerystei ir projektams Gediminu Rumšu ir TechHub prie-akseleratoriaus programos vadove Milda Vilčinskaite.

8g klasė susitiko su Ernesto Galvanausko mokymo centro mokytoja eksperte, knygos

„Verslumas“ bendraautore Laimute Gegieckiene. Tikimės, kad mokytojos patirtis ir patarimai paskatins mokinius mąstyti, kaip tinkamai pasirinkti profesiją ir siekti savo tikslo.

Finansinio raštingumo bei verslumo veiklomis siekta, kad mokiniai ne tik susipažintų

su finansinio raštingumo ir verslumo pagrindais, bet ir ugdytųsi komunikavimo kompetenciją, gebėtų tinkamai bendrauti ir bendradarbiauti, ugdytųsi nuostatas konstruktyviai dalyvauti bendruomenės gyvenime ir prisidėti prie jos tobulinimo (dalį uždirbtų pinigų mokiniai skyrė naujam progimnazijos skambučiui).

Ačiū visiems bendruomenės nariams – tėveliams, vaikams, mokytojams, direktoriaus

pavaduotojai Jurgitai Padriezienei – aktyviai dalyvavusiems renginiuose.

 

                                                                                                            Mokytoja Vilma

 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)