Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Ekskursija ,, Aukuro" gimnazijoje.

Vasario 21 dieną gausus aštuntokų būrys - net 54 mokiniai - keliavo susipažinti su ,, Aukuro" gimnazija. Vaikus gimnazistai pasitiko svetingai: dainavo ir deklamavo labai prasmingas dainas ir eiles. Po šventinio sutikimo gimnazijos vadovai bei mokiniai supažindino būsimuosius gimnazistus su mokyklos išskirtinumu, po pamokine veikla, o draugai gimnazistai aprodė gimnazijos erdves. 

Tikėtina, jog ne vienas mūsų aštuntokas rinksis mokytis ,, Aukuro" gimnazijoje. 

 

Mokinius į gimnaziją lydėjo lietuvių kalbos mokytoja Renata ir psichologė Laura. 

 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)