Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Koncertas „MANO – TAVO – MŪSŲ LIETUVA“

 

Graži tėvynė mano

Nuo šimtmečių senų.

Čia protėviai gyveno,

Ir aš čia gyvenu...

     

         Kovo 10 dieną mūsų progimnazijos bendruomenė šventiniu koncertu minėjo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, į kurią mus atvedė tūkstančio metų istorija.

        Tautiškai papuoštoje salėje iškilmingai skambėjo visų nuoširdžiai giedamas Lietuvos himnas. Ketvirtokai visus susirinkusius sveikino gražiu tautiniu šokiu, o 5 ir 7 klasių skaitovai lietuvių poetų žodžiais reiškė pasididžiavimą ir meilę savo kraštui. Šventinį pranešimą apie svarbiausius istorinius įvykius skaitė aštuntokai ir priminė, kad mūsų tauta visada troško turėti ne tik laisvą, bet ir brandžią valstybę. Didžiulis 5-8 klasių choras gražiausiomis dainomis apie gimtąjį kraštą sveikino prieš 33-ejus metus atkurtą Lietuvos Nepriklausomybę. Džiaugsmingai švęsti Lietuvos gimtadienį, didžiuotis savo kraštu ir dirbti jo naudai – toks kvietimas skambėjo progimnazijos direktoriaus A. Matuzo sveikinimo kalboje.

          Koncerto metu visi supratome, kad valstybę turime tokią, kokie esame patys. Gal ateityje bus naujų sunkumų ir išbandymų, tačiau susitelkę įveiksime visas negandas. Juk didinga mūsų šalies istorija tai jau ne kartą įrodė. Mylėkime Lietuvą  ir tikėkime jos ateitimi!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)