Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832
 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)