Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832
Informuojame, kad prašymai mokytis „Smeltės“ progimnazijoje 2018-2019 m.m. priimami nuo vasario 19 d. 8 val. mokyklos raštinėje.
Svarbu: visi prašymai atsiųsti registruotais laiškais iki vasario 19 d. bus įregistruoti pirmumo tvarka (pagal laiško išsiuntimo datą). Pasiteirauti galima telefonu 846 345832

Administracija
 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)