Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Meninio skaitymo konkursas „Skiriu Tau, Lietuva“

Balandžio 27 d. skaitykloje vyko pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkursas. Dalyvavo net 20 mokinių. Komisijai buvo sunku išrinkti nugalėtojus. Naglis Marčiulaitis iš 3c klasės (mokyt. I.Masaitienė) nuotaikingai papasakojo V.Račicko sukurtą istoriją apie pamokų ruošimo mašiną ir užėmė 3-čią vietą. 4a klasės mokinė Klaudija Mulskytė (mokyt. G.Dirdienė) deklamavo J.Degutytės eilėraštį „Mažytė“. Savo švelniu deklamavimu dar kartelį įrodė, kokioje nuostabioje šalelėje mes gyvename. Ji užėmė 2-trąją vietą. Nugalėtojais tapo 2a klasės mokinė Viktorija Dapkutė (mokyt. Ž.Kontautienė), kuri leido ramiai ir didingai tekėti Nemunui deklamuodama J.Degutytės „Nemunas“, ir 3c klasės mokinys Armandas Januškevičius (mokyt. I.Masaitienė). Jis papasakojo K.Kasparavičiaus kurtą „Baisią istoriją“. Viktorija ir Armandas atstovaus mūsų progimnaziją miesto pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkurse. Džiaugiamės ir linkime jiems sėkmės.

Konkurso organizatorė I.Masaitienė
 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)