Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Bendruomenės renginys „Būkime kartu“

„Smeltės“ progimnazijos folklorinis ansamblis „Smeltužė“ (mokytoja R.Milašienė) ir Vokalinis ansamblis (mokytoja R.Grybaitė) 2018-06-05 dalyvavo bendruomenės renginyje „Būkime kartu“.

R.Milašienė


 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)