Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Lietuvos Vakarų krašto dainų šventė

„Smeltės“ progimnazijos chorai (vadovės R.Grybaitė ir A.Kontautienė) ir folklorinis ansamblis „Smeltužė“  (vadovė R.Milašienė ) 2018-06-10 dalyvavo Lietuvos Vakarų krašto dainų šventėje.

R.Milašienė
 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)