Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Padėkos paštas

Draugystė – tai gražiausias žodis,
Kai jį tari širdim,
Juk nėr ramybės ir paguodos,
Kai šalia draugo neturi.

Gegužės - birželio mėn., mokykloje veikė tradicinis „Padėkos paštas“. Mokslo metų pabaigoje mokiniai, mokytojai, mokyklos darbuotojai turėjo galimybę padėkoti visiems, kurie mokė, patarė, suprato, kartais paguodė, nuramino, gerą žodį pasakė arba atsiprašyti tų, kuriuos įžeidė, įskaudino. Buvo puiki proga ko nors paprašyti, ko neišdrįsome visus metus. Padėkos laiškeliai buvo išdalinti mokytojams, mokiniams, mokyklos darbuotojams. Taigi, brangieji, išmintis byloja: „Kas ima, tas pripildo delnus, kas duoda, tas pripildo širdis“. Savo laiškeliais Jūs pripildėte ne vieną širdį.
Sėkmės ir geros vasaros!
Su pagarba, etikos mokytoja Rima Lankelienė
 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)