Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

eTwinning projektai

Džiaugiamės, kad praėjusiais mokslo metais vykdyti tarptautiniai eTwinning projektai “Let's get to know each other“  ir "Be creative, be green" buvo įvertinti. Abiems  projektams suteikti Nacionaliniai kokybės ženkleliai. Dėkojame anglų k. būrelį "eTwinning" lankiusiems mokiniams už pastangas.

 


2023-09-12 Skaityti plačiau

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)