Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Ekskursija ,, Aukuro" gimnazijoje.

Vasario 21 dieną gausus aštuntokų būrys - net 54 mokiniai - keliavo susipažinti su ,, Aukuro" gimnazija. Vaikus gimnazistai pasitiko svetingai: dainavo ir deklamavo labai prasmingas dainas ir eiles. Po šventinio sutikimo gimnazijos vadovai bei mokiniai supažindino būsimuosius gimnazistus su mokyklos išskirtinumu, po pamokine veikla, o draugai gimnazistai aprodė gimnazijos erdves.

2023-02-22 Skaityti plačiau

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas

Džiaugiamės ir didžiuojamės, jog Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso Klaipėdos miesto etape šiemet mūsų progimnazijai atstovauja8c klasės mokinys Armandas Januškevičius. Mokinį konkursui paruošė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Irena Kogstienė.

2023-02-20 Skaityti plačiau

Pilietinė - istorinė pamoka, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai.

Vasario mėnesį Klaipėdos ,,Smeltės" progimnazijoje istorijos mokytojos 5-8 klasių mokiniams vedė pilietinę – istorinę pamoką, skirtą Vasario 16 dienai atminti. Mokiniai išsiaiškino Lietuvos valstybės atkūrimo aplinkybes, prisiminė, kuo ši diena svarbi lietuvių tautai. Padedant mokytojoms mokiniai tautine simbolika ir savo darbais papuošė Klaipėdos ,,Smeltės" progimnaziją.2023-02-15 Skaityti plačiau

4c klasės kelionė po istorinius laikotarpius

4c klasės mokiniai tęsia savo kelionę po istorinius laikotarpius. Sausio mėnesį pavyko „nukeliauti“ į Senovės Egiptą ir Senovės Graikiją. Integruotų veiklų metu pabuvojo didingose Egipto piramidėse, susipažino su to laiko faraonų ir Dievų valdžia, bandė įminti mumijų paslaptis. Keliaudami Senovės Graikijos istorijos labirintais sužinojo, kaip prasidėjo Olimpiados, kokios Teatro atsiradimo šaknys, palygino graikiškąją demokratiją su šiuolaikine.

2023-02-15 Skaityti plačiau

Pilietinė - istorinė pamoka, skirta Klaipėdos sukilimo 100 – mečiui.

2023 m. sausio mėnesį Klaipėdos ,,Smeltės progimnazijoje istorijos mokytojos 5-8 klasių mokiniams vedė pamokas, skirtas Klaipėdos krašto sukilimo 100 – mečiui atminti. Per dailės pamokas mokiniai kūrė savo delmonus arba dalmonus – lietuvių moterų puošni kišenė, austine juostele rišta prie juosmens. Delmonai buvo būdingi tik Mažajai Lietuvai. Kūrybingi mokinių darbai, skirti Klaipėdos sukilimo 100 – mečiui, nuostabiai papuošė Klaipėdos ,,Smeltės progimnaziją.


2023-02-14 Skaityti plačiau

Konkursas ,,Daili rašysena - mano atspindys"

Konkursas ,,Daili rašysena - mano atspindys"

Vasario 6-10 dienomis mokykloje vyko 5-8 klasių  mokinių dailaus rašto konkursas ,,Daili rašysena - mano atspindys". Mokiniai nurašė tekstą apie Mažąją Lietuvą, laikydamiesi tokių reikalavimų: teisingas raidžių jungimas, vienodas raidžių aukštis ir pasvirimas, taisyklingai parašytos raidės.

2023-02-13 Skaityti plačiau

Finansinio raštingumo bei verslumo diena.

Vasario 3-oji mūsų progimnazijoje – Finansinio raštingumo bei verslumo diena.

Mokyklos bendruomenė ir svečiai, džiugus šurmulys, įdomios veiklos, prekyba „blusų“

turguje sujudino visą mokyklą. Renginio tikslas – ugdyti mokinių finansinį raštingumą, verslumo įgūdžius, mokyti pasirinkti savirealizacijos kelią. Mokiniai įgijo ne tik teorinių žinių, bet galėjo pritaikyti jas praktikoje, parduodami savo pagamintus rankdarbius. Džiugino akį jų kūrybiškumas ir bendradarbiavimas. Mokiniai patys sprendė, kaip/kur panaudos uždirbtus pinigus.


2023-02-10 Skaityti plačiau

Klaipėdos "Smeltės" progimnazijos direktoriaus Arūno Matuzo 2022 metų veiklos ataskaita.

Skelbiama  ir progimnazijos bendruomenei bei progimnazijos tarybai  pateikiama svarstyti "Smeltės" progimnazijos direktoriaus Arūno Matuzo 2022 metų veiklos ataskaita.

Per 10 dienų (iki sausio 30 d.) nuo šios ataskaitos paskelbimo progimnazijos interneto svetainėje progimnazijos bendruomenė turi teisę pateikti pasiūlymus dėl ataskaitos vertinimo progimnazijos tarybai (el. paštu ilona.piekiene@smeltes.lt). Progimnazijos taryba, įvertinusi progimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitą ir progimnazijos bendruomenės narių siūlymus, iki vasario 6 d. priima sprendimą dėl progimnazijos vadovo metų veiklos įvertinimo ir pateikia jį savivaldybės merui.

2023-02-06 Skaityti plačiau

Meninio skaitymo konkursas „Sparnuoti žodžiai“

           Sausio 31 dieną mūsų progimnazijoje vyko 5-8 klasių mokinių Meninio skaitymo konkursas „Sparnuoti žodžiai“. Konkurso dalyviai raiškiai skaitė lietuvių autorių prozos kūrinių pasirinktas ištraukas. Esminiai vertinimo kriterijai buvo įtaigumas, nuoširdumas, emocijų tikrumas, tinkamas balso valdymas, santykis su žiūrovais. 

           

2023-02-03 Skaityti plačiau

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)