Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Mokslo ir žinių diena

Ir vėl priartėjo rugsėjis…
Takeliais vėl bėga vaikystė šviesi…

,,Smeltės” progimnazija laukia visų savo mokinių.
Mokslo ir žinių diena rugsėjo 3d.
9 .00 val. 2-7 kl. mokiniams pirmoji mokslo metų pamoka
1 klasės į klases renkasi nuo 10.10 val. iki 10.20 val.
10.30 val. 1 kl. ir 8 klasių mokiniams pirmoji mokslo metų pamoka.

Progimnazijos administracija

2018-08-30 Skaityti plačiau

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)