Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

DĖMESIO! Dėl nemokamo maitinimo priešmokyklinukams ir pirmokams

Visi mokiniai, kurie nuo š.m. rugsėjo 1 d. mokysis pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje, turi teisę į nemokamus pietus mokykloje, įskaitant darželius, nevertinant pajamų.
Nuo liepos 1 d., kreipiantis tik dėl nemokamų pietų priešmokyklinukui ar (ir) pirmokui, reikia užpildyti tik Prašymo-paraiškos gauti mokinių nemokamą maitinimą nevertinant pajamų SP-11 (A) formą.
Prašymus galima pateikti prisijungus: https://www.spis.lt/ arba užpildytus prašymus galima atnešti į socialinės paramos skyrius pagal deklaruotą gyvenamąją vietą (Laukininkų g. 19A arba Vytauto g. 13)
Telefonai pasiteirauti: (8 46) 324696; (846) 410840

2020-07-15 Skaityti plačiau

Klaipėdos ,,Smeltės” progimnazija – aktyviausia 2019-2020 m.m. mokyklinio ugdymo įstaiga ,,Sveikatiados’’ projekte

,,Sveikatiada“ – tai ilgalaikis sveikos gyvensenos ugdymo projektas, suteikiantis vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą. Per visus mokslo metus yra organizuojami įvairūs įdomūs ir patrauklūs renginiai-iššūkiai, kurių metu moksleiviai plečia žinias ir supratimą sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo srityje. Veiklose dalyvauja ne vien moksleiviai, bet ir mokytojai, mokyklų ir darželių administracijos darbuotojai bei tėvai.

2020-07-03 Skaityti plačiau

Būsimų pirmų klasių mokinių tėveliai!

Mieli tėveliai, dėl galiojančio asmens duomenų apsaugos įstatymo visi būsimų pirmokų duomenys yra užkoduoti. Jūsų vaiko kodas birželio 23 d. buvo išsiųstas SMS žinute jūsų nurodytu telefonu („Prašymas dėl priėmimo mokytis“).

Jei kodo negavote prašome kreiptis į progimnazijos raštinę 117 kab. (turėti asmenybę patvirtinantį dokumentą).

Pirmokų sąrašai

2020-06-23 Skaityti plačiau

Aštuntokų atsisveikinimo šventė

Prabėga metai greitai, nusineša dienas, išsaugo prisiminimus ir pražysta gražiausiais ir nuoširdžiausiais žodžiais.
Birželio 18-ąją dieną mūsų progimnazijoje aštuntokai atsisveikino su mokykla.
Linkime sėkmės mūsų aštuntokams naujose mokymo įstaigose ir lauksime apsilankant svečiuose. Gero ir sėkmingo kelio!

2020-06-22 Skaityti plačiau

Vasaros stovykla „Aukštyn kojom

Vasaros stovykloje „Aukštyn kojom“ nuo 2020 06 08 - 2020 06 19 „Smeltės“progimnazijos mokytojos dalinosi ieškojimų ir atradimų džiaugsmu. Noras sužinoti, smalsumas skatino eksperimentuoti, atlikti bandymus, spręsti logines užduotis.

2020-06-19 Skaityti plačiau

KONKURSAS „ŽINGSNIAI „SMELTĖS“ PINIGINĖN“

Birželio 6 ir 7 dienomis mokiniai ir jų Tėveliai buvo kviečiami surengti šeimos žygį! Progimnazijos bendruomenė buvo skatinama savarankiškai susikurti savo maršrutą ir suvaikščioti kuo daugiau žingsnių su #walk15 programėle. Mokiniai ne tik vaikščiojo, bet ir dalinosi savo įspūdžiais kelyje. Nuotraukas žiūrėti čia:
Dalyviai siuntė savo šeimos žingsnių rezultatus, kurie buvo suskaičiuoti ir
nugalėtojais tapo:
1 vieta - Sofija 7A - 47717 žingsnių.
2 vieta - Eimantas 7B - 25126 žingsniai.
3 vieta - Viltė 5G - 19995 žingsniai.

2020-06-10 Skaityti plačiau

Dėl nuotolinio mokymo

Nuo kovo 30 dienos (pirmadienio) progimnazijoje ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu. Kviečiame susipažinti su nuotolinio mokymo organizavimo tvarka.

2020-06-08 Skaityti plačiau

Būsimų pirmų klasių mokinių tėveliai!

Birželio 9 diena kviečiame į susirinkimą ,,Smeltės” progimnazijoje. Dėl karantino apribojimų susirinkimas bus organizuojamas dviem srautais. Tėveliai, kurių vaikų pavardės prasideda raidėmis A, B, C, Č, D, E, Ė, F, G, H, I, Y, J, K, L, M, – kviečiami susitikti 17 val. Tėveliai, kurių vaikų pavardės prasideda raidėmis N, O, P, R, S, Š, T, U, Ū, V, Z, Ž – kviečiami susitikti 19 val. Dėl riboto dalyvių skaičiaus kviečiame tik vieną žmogų iš šeimos.
Susirinkimo metu susipažinsite su informacija apie ugdymo proceso organizavimą pirmoje klasėje, užpildysite prašymą dėl priėmimo į mokyklą, pasirinksite dorinio ugdymo dalyką (etiką, tikybą).
Susirinkime dalyvaus direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, būsimos pradinių klasių mokytojos. Dalyvavimas yra būtinas, nes spręsime keletą visiems svarbių klausimų.

2020-06-03 Skaityti plačiau

Būsimų 5 klasių mokinių, atvykstančių mokytis iš kitų mokyklų, tėveliai!

Kviečiame į mokyklos raštinę birželio 8-10 d. 8.30-15.30 (117 kab.)
Raštinėje užpildysite prašymą dėl priėmimo į mokyklą. Būkite apsisprendę , kokį dorinio ugdymo dalyką rinksis jūsų vaikas (etiką, tikybą).

Su savimi reikia turėti šiuos dokumentus:
  1. užpildytą ir pasirašytą prašymą,
  2. vaiko gimimo liudijimo kopiją (kopija),
  3. jei vaikas turi specialiųjų poreikių – specialistų išvadų kopiją,
  4. Pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą (originalą),
  5. rašiklį.

2020-06-03 Skaityti plačiau

PUG

Kai žydi alyvos, sninga obelų žiedais, o nuo pienių spalvos gelsvėja dangus, kaip bebūtų liūdna, tenka atsisveikinti su priešmokyklinukais ir įteikti jiems kelialapius į 1 klasę.
Gražios akimirkos ilgam išliks atmintyje.

2020-06-01 Skaityti plačiau

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)