Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai

Mūsų mokyklos 2, 4, 6 ir 8 klasių mokiniai dalyvaus Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime (Diagnostiniai ir standartizuoti testai). Diagnostinių ir standartizuotų testų tikslas– sudaryti galimybes savivaldybėms, mokykloms, mokytojams, mokiniams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti, teikti patikimą grįžtamąjį ryšį tėvams apie jų vaikų mokymosi pasiekimus. Tyrimas bus vykdomas balandžio 16 d. – gegužės 4 d.pagal NEC patvirtintą testavimo grafiką. Daugiau informacijos galite rasti Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėjehttp://www.nec.lt/342/.

2018-04-18 Skaityti plačiau

Tarptautinis projektas „MOISSON“

Š. m. balandžio 10-11 d. mūsų progimnazijoje lankėsi 6 žmonių delegacija iš pietų Prancūzijos. Tai gražaus ir ilgamečio bendradarbiavimo su prancūzų ambasada tęsinys. „Smeltės“ progimnazija tapo ERASMUS + projekto „Moisson“ priimančiąja organizacija. Mums teko garbė Prancūzijos švietimo sistemos atstovams pristatyti šalies ir uostamiesčio ugdymo kultūra. Projekto tikslas - susipažinti su Lietuvos mokymo sistema, kaip dirbama su gabiaisiais mokiniais ir specialiųjų poreikių mokiniais, sužinoti kaip ugdomas europietiškas pilietis.

2018-04-17 Skaityti plačiau

8b klasės išvyka į Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklą

2018-04-12d. 8b klasės mokiniai ir jų vadovė Laima Iljinienė bei lietuvių k. mokytoja Rimantė Visockaitė lankėsi Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykloje. Šios įstaigos darbuotojai supažindino su mokymo programomis, pagal kurias ruošia įvairių sričių specialistus – kirpėjus, fotografus, programuotojus, vizualinės reklamos gamintojus, sekretorius, automobilių remonto specialistus, apeigų ir švenčių organizatorius ir kt.
Dėkojame Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklai už įdomų edukacinį užsiėmimą.

2018-04-16 Skaityti plačiau

Judriųjų pertraukų savaitė

„Smeltės“ progimnazijoje praėjusi savaitė buvo audringa, judri ir išradinga. Balandžio 9-13 dienomis mokiniai pertraukų metu turėjo galimybę dalyvauti įvairiose aktyviose pertraukose.
Pirmadienį mokiniai šoko ZUMBOS ritmu, antradienį - keliavo parko takeliais, aerobikos žingsneliais, trečiadienį buvo pakviesti varžytis tarpusavyje žaidžiant kvadratą, ketvirtadienį progimnazijos kieme judėjo aerobikos žingsneliu, o penktadienį renginį vainikavo įvairūs žaidimai, kuriuose mokiniai bendravo, žaidė, šokinėjo per virvutę, bei demonstravo savo gebėjimus suktukais.

2018-04-16 Skaityti plačiau

ABĖCĖLĖS šventė

Kovo 30 d. mokykloje vyko pirmokų ABĖCĖLĖS šventė. Tai baigiamasis trumpalaikio pirmų klasių mokinių projekto „Mano abėcėlės šitoks gražumėlis“ renginys. Mokinukus pasitiko raidžių senelė Abėcėlė, kuri buvo paruošusi pirmokams užduotis ir labai norėjo sužinoti, ar vaikučiai pažįsta visas raideles, moka skaityti. Vaikai puikiai atliko užduotis ir įrodė, kad jau gali skaityti knygeles. Šventę papuošė mokinukų dainos, šokiai, eilėraštukai. Pirmokai pristatė savo klasės knygą. Raidžių senelė Abėcėlė džiaugėsi vaikučių pasiekimais ir įteikė jiems Pažymėjimus. Sugrįžę į klases vaikai sulaukė malonios staigmenos – torto.

2018-04-16 Skaityti plačiau

Konkursas „Kalbos labirintai“

Š.m. kovo 21 dieną mūsų mokykloje vykos Klaipėdos miesto II ir III klasių mokinių lietuvių kalbos konkursas „Kalbos labirintai“. Aktų salėje susirinkusius mokinius ir juos konkursui paruošusias mokytojas pasveikino direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Kantautienė. Ji įteikė mokiniams diplomus už dalyvavimą konkurse, taip pat po prisiminimo dovanėlę. Mokinius padrąsino ir jiems palinkėjo sėkmės mokyklos pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė ir konkurso vertinimo komisijos pirmininkė Rita Širokich. Po oficialiosios dalies mokiniai skubėjo į klases, kur ir atliko jiems skirtas užduotis. O po atliktų darbų beliko laukti rezultatų.

2018-04-15 Skaityti plačiau

Pajudėkim šokio ritmu - Zumba

„Smeltės“ progimnazijos mokiniai, pailsėję, paatostogavę susirinko mokytis ir kaupti naujų žinių, tačiau nepamiršo ir balandžio 7d. minimos pasaulinės sveikatos dienos.
Balandžio 9 dieną skambant lotynų muzikos garsams, į „Smeltę“ ZUMBOS žingsneliu atskubėjo trenerė Sigita Laurinaitienė, kurią pakvietė progimnazijos visuomenės sveikatos specialistė S. Lukienė, trenerę šiltai priėmė „Judriausios klasės“ konkurso dalyviai – 5b klasė, jų auklėtoja E. Enzinaitė ir kūno kultūros mokytoja R. Baraišienė.

2018-04-14 Skaityti plačiau

Projektas „Mano svajonių pilis“

Kovo 26d. surengtoje parodoje pristatytas 5 klasių mokinių integruotas matematikos ir informacinių technologijų projektas „Mano svajonių pilis“. Projekto tikslas – ugdyti mokinių kūrybiškumą, gilinti mokinių kompiuterinio raštingumo žinias, formuoti geometrinių figūrų matavimo ir figūrų plotų skaičiavimo įgūdžius. Džiaugiamė gražiais mokinių darbais. Projektą organizavo matematikos ir informacinių technologijų mokytojos R.Skolovė, L.Stonkienė.

2018-04-12 Skaityti plačiau

Atvelykis

Mokyklos folklorinis ansamblis „Smeltužė" 2018-04-08 smagiai šventė Atvelykį. Vaikai ne tik žaidė įvairius žaidimus, darė lėles, rideno kiaušinius, šoko, bet Oresta, Gustė, Atėnė gavo apdovanojimus už gražiai pasakytus lalauninkų tekstus. Orestos dažytas margutis laimėjo gražiausio margučio nominaciją.

2018-04-09 Skaityti plačiau

Matematinė popietė

Kovo 29 dieną mūsų progimnazijos 5 klasių mokiniai dalyvavo smagioje matematinėje popietėje „Mąstyk, skaičiuok ir būk pirmas!”. Visą savaitę keturios komandos, jų kapitonai ir sirgaliai kruopščiai ruošėsi renginiui: kūrė savo komandos pavadinimus, emblemas, linksmus eiliuotus prisistatymus bei plakatus. Matematines kovas vedė 7a klasės mokiniai Kristė ir Jonas, kurie kvietė į matematiką pažvelgti kitu kampu – įdomiai ir linksmai. Komandoms teko nemažai išbandymų: reikėjo būti budriems, prisiminti taisykles, greitai logiškai mąstyti ir bendradarbiauti. Visos komandos buvo aktyvios, sportiškos ir labai kūrybingos. Nugalėtoja tapo komanda „Magiškasis kvadratas“ (5b). II vietą užėmė „Pliusiukai“ (5a), III vietą„Skrituliukai“ (5a), IV vietą„Auksinis trikampis“ (5b).

2018-04-08 Skaityti plačiau

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)